30 svarīgākie faktori mājaslapu optimizācijā: SEO Ceļvedis (2022)

Miķelis Kalniņš
"30 svarīgākie faktori mājaslapu optimizācijā" raksta attēls

Jūs varbūt esat dzirdējis, ka kopā ir aptuveni 200 dažādi faktori, kas ietekmē jūsu mājaslapas vietu Google rezultātos.

Tiešām tik daudz?

Jā.

Šoreiz apskatīsim 30 svarīgākos faktorus mājaslapu SEO optimizācijā.

Mājaslapas iekšējās optimizācijas faktori

1. Atslēgvārds lapas META virsrakstā (Title Tag): Lai arī agrāk šim faktoram bija lielāka nozīme, tomēr arī šodien ir svarīgi, lai lapas META virsrakstā būtu mērķa atslēgvārds.

Atslēgvārds ir META virsrakstā

2. Atslēgvārds lapas META aprakstā (Meta Description): Google nav svarīgi, vai atslēgvārds ir iekļauts META aprakstā, bet tā iekļaušana var pozitīvi ietekmēt CTR (click-through-rate), un tas gan ir būtiski.

3. Atslēgvārds lapas H1 tagā: H1 tags ir “otrais META virsraksts”. Kopā ar META virsrakstu, Google izmanto H1 tagu kā sekundāru relevances signālu.

4. Atslēgvārda pieminēšana lapas saturā: Jo biežāk mērķ-atslēgvārds tiek pieminēts lapas saturā, jo lielāka ir iespēja nokļūt meklējuma rezultātos uz šo atslēgvārdu. Tomēr ar atslēgvārda pieminēšanu jābūt piesardzīgam, jo pārāk bieža mērķ-atslēgvārda pieminēšana lapas saturā var tikt sodīta.

5. Lapas satura garums: Ja mēs salīdzinām saturu, kurš sastāv no, piemēram, 200 vārdiem, ar tādu, kura izveidē ir izmantoti 1000 vārdi, apjomīgākais saturs gūs virsroku. Google vēlas saviem lietotājiem sniegt galēju atbildi ar vienu meklējumu rezultātu, tāpēc arī šis faktors ir tik nozīmīgs.

Grafiks "Kopējais izmantoto vārdu skaits saturā"

6. Dublicēts saturs: Google ir svarīgi, lai publicētais saturs būtu orģināls. Pretējā gadījumā pastāv iespēja saņemt bargu sodu.

7. Canonical tagi: Rel=Cononical taga pareizs lietojums var palīdzēt jūsu mājaslapu paglābt no soda par dublicēta satura izmantošanu.

8. Attēlu optimizācija: Attēlu failu lielums atstāj tiešu iespaidu uz lapas ielādes ātrumu, tāpēc Google iestājas par optimizētiem attēliem. Attēlu optimizācijā ir jāparūpējas ne tikai par failu izmēru, bet arī par to nosaukumiem un ALT atribūtiem.

9. Satura atjaunināšana: Satura atjaunināšana liecina par konkrētā raksta nozīmi. Google redzot, ka tas tiek atjaunināts, uztver to kā pozitīvu signālu. Pēc Google Caffeini algoritma atjauninājuma svaiga satura nozīme palielinājās.

10. No lapas izejošās saites: Daudzi SEO speciālisti uzskata, ka izejošās saites palielina mājaslapas izredzes nokļūt meklējumu rezultātu augšgalā un to arī apstirpina nesen veiktais Reboot kompānijas pētījums. Google vēlas redzēt relevantus izejošās saites.

11. Uz lapu norādošās iekšējās saites: Iekšējo saišu izmantošana mājaslapā norāda uz veikmīgu un pārdomātu mājaslapas arhitektūru. Iekšējās saites uz lapu ir signāls Google, ka konkrētā lapa ir nozīmīga.

12. Atslēgvārds lapas URL: Ja mājaslapas domēnā ir iekļauts atslēgvārds, tad Google to uztver kā signālu, ka konkrētā lapa ir saistīta ar izmantoto atslēgvārdu.

atslēgvārds lapas URL

Mājaslapas līmeņa faktori

13. Lapas kartes konfigurācija (Sitemap.xml): Lapas kartes izveide un reģistrēšana iekš Google Search Console atvieglo Google darbu, norādot mājaslapas lapu hierarhiju un pieejamo lapu nozīmi.

14: Domēna Uzticamība (TrustRank): Google ņem vērā, ar kādām mājaslapām jūsu mājaslapa ir saistīta. Ja tā identificē saikni ar aizdomīgām mājaslapām, tad tas var kaitēt jūsu rezultātiem. Nesen veiktā pētījumā apliecinājās, ka domēna uzticamība patiešām ir faktors.

15. Mājaslapas servera lokācija: It īpaši lokālajiem meklējumiem, mājaslapas servera lokācija ir būtisks faktors (avots). Servera lokācija informē Google par mājaslapas atbilstību lokālajam meklējumam.

16. Mājaslapas pielāgotība mobilajām ierīcēm: Mūsdienās, kad apmēram puse no visiem Google meklējumiem tiek veikti no mobilajām ierīcēm, mājaslapas pielāgotība tām ir ļoti būtisks faktors.

17. Google Analytics un Google Search Console izmantošana: Liela daļa SEO speciālistu uzskata, ka Google instrumentu integrācija (Analytics un Search Console) gādā par labāku sniegumu meklējumu rezultātos. Un šajā gadījumā netiek runāts par pieejamo datu efektīvu izmantošanu, bet gan par konkrēto instrumentu vienkāršu integrāciju.

Mājaslapas ārējās optimizācijas faktori

18. Kopējais ienākošo saišu skaits: Kopējais ienākošo saišu profils tiek uzskatīts par vissvarīgāko SEO faktoru. Kopējais ienākošo saišu skaits ir būtiska ienākošo saišu profila daļa. Jo vairāk ienākošo saišu konkrētai mājaslapai, jo labāka ir tās vieta meklējumu rezultātos.

19. Uz mājaslapu norādošo domēnu skaits: Google ir svarīgi, ka atsauces uz jūsu mājaslapu nāk no dažādiem domēniem. Tas liecina par lapas nozīmi industrijā un tās autoritāti.

Uz mājaslapu norādošo domēnu skaits

20. Mājaslapas, no kuras ir iegūta ienākošā saite, autoritāte: Protams, svarīgas ir arī mājaslapas, no kuras ir iegūta ienākošā saite, autoritāte. Ienākošās saites, kas nāk no mājaslapām ar specīgiem saišu profiliem, ir daudz labāki par tādiem, kas nāk no mazāk zināmām mājaslapām.

21. Ienākošās saites piemērotība: Jums nederēs jebkāda ienākošā saite. Google ir būtiski, ka ienākošās saite avots ir mājaslapa, kas ir saistīta ar jūsu mājaslapu. Piemēram, ienākošā saite no riepu ražotāju mājaslapas suņu patversmes mājaslapai nebūs īsti piemērots.

22. Mājaslapas, no kuras ir iegūta ienākošā saite, satuss: Valdību pārziņā esošas mājaslapas izmanto .gov augstākā līmeņa domēnu, savukārt mājaslapas, kuras ir izglītojošas dabas, var pretendēt uz .edu augstākā līmeņa domēnu. Saites no mājaslapām, kas izmanto minētos augstākā līmeņa domēnus būs specīgākas par saitēm no mājaslapām, kas izmanto visiem zināmos .lv, vai .com augstākā līmeņa domēnus.

gov.lv augšējā līmeņa domēna piemērs

23. Ienākošo saišu skaits, kuri nāk no galvenajām lapām: Ienākošās saites, kas izriet no mājaslapas galvenās lapās ir labākas par tādām, kas izriet no 2., vai 3. līmeņa mājaslapas lapas. Google dod priekšroku ienākošajām saitēm, kuras nāk no galvenajām lapām.

24: Ienākošo saišu dažādība: Google vēlas redzēt pēc iespējas dažādākas ienākošās saites. Ienākošo saišu profils, kas sastāv no viena veida saitēm var tikt uzskatīts par aizdomīgu.

25: No-follow ienākošo saišu skaits: Kaut arī Google ir paudusi, ka neseko no-follow saitēm, tomēr virkne SEO aroda zinātāju uzskata, ka Google interesē ne tikai do-follow ienākošās saites, bet gan arī visas no-follow ienākošās saites.

26: Ienākošās saites avots: Tiek uzskatīts, ka ienākošās saites, kas nāk no mājaslapas satura ir labākas par tādām, kas nāk no, piemēram, mājaslapas kājenes.

Links norādīts mājaslapas saturā

27: Ienākošās saites enkur-teksts: Google pārstāvji ir vairākas reizes atzinuši, ka ienākošo saišu enkur-teksti nereti par mājaslapu pastāsta vairāk, nekā to dara pati mājaslapa. Google ir svarīgi, kādi enkur-teksti ir jūsu ienākošajām saitēm.

Domēna faktori

28. Domēna reģistrācijas laiks: Domēns, kurš ir reģistrēts tikai uz gadu, liecina par nenopietniem nolūkiem. Google vēlas redzēt savos meklējumu rezultātos mājaslapas, kas plāno turpināt savu darbību vēl ilgi, tāpēc domēni, kas reģistrēti ilgāk kā uz gadu, Google acīs ir spēcīgāki.

29. Domēna vēsture: Katram internetā reģistrētajiem domēna vārdam ir sava vēsture. Ja domēna vārds vēsturiski ir bijis izmantots ļaunprātīgos nolūkos, tad Google to var ņemt vērā.

30: Valstij piemērots TLD*: Līdzīga kā mājaslapas servera atrašanās vieta, tā arī Google ir svarīgs jūsu mājaslapas izvēlētais augstākā-līmeņa-domēns (TLD). Lokāliem meklējumiem piemērotāks būs lokālais TLD. Piemēram, mājaslapai, kas strādā ar Latvija tirgu, TLD vajadzētu būt “.lv”.

Bonuss

31. Mājaslapas ielādes ātrums: Google liek lielu uzsvaru uz mājaslapu ielādes ātrumu. Īpaši izteikti tas ir pēdējā laikā. Google saviem lietotājiem vēlas sniegt vislabāko pieredzi, tāpēc mājaslapas ielādes ātrums Google ir tik svarīgs.

seoeksperts.lv ielādes ātrums

32. SSL sertifikāta konfigurācija: SSL sertifikāts norāda uz mājaslapas drošību. Lai arī faktors, tomēr Google pārstāvji ir norādījuši, ka SSL sertifikāts gādā par virsroku tikai “neizšķirta” gadījumā.

Noslēgumā

Google, vērtējot jūsu mājaslapu, ņem vērā plašu spektru ar dažādiem faktoriem. Šajā SEO ceļvedī mēs apskatījām 30 (drīzāk 32) svarīgākos faktorus. Lai šis saraksts kalpo jums kā palīgmateriāls mājaslapas SEO optimizācijā.

Vēlies iekarot #1 pozīciju Google?

Piesakies uz BEZMAKSAS konsultāciju.